ΔΙΚΤΥΑ – Wi-Fi – HOTSPOT

 

Δίκτυα Υπολογιστών – Computer Networks

images

Το Mouse  αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, απο τις πιο απλές εώς και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, που μπορεί να έχει μια  επιχείρηση. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών,  το όποιο θα κάνει την λειτουργία της επιχειρησής σας εύχρηστη και αποδοτική.

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:

1) Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.

2) Εγκατάσταση Ενσύρματου Δικτύου: Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση καλωδίων, πέρασμα καναλιών όπου θα μπούν τα καλώδια, τοποθέτηση πριζών και τοποθέτηση, μέτρηση του patch panel.

3) Εγκατάσταση Ασύρματων Δικτύου: Η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση access point (τοπολογία client , bridge , repeter)  , ασφάλιση δικτύου με κωδικού ή προαιρετικά εγκατάσταση εφαρμογής γεννήτριας κωδικών Hot Spot.

4) Εξοπλισμός (Hardware):To Mouse σας  προμηθεύει με  τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκαταστασή του.

5) Λογισμικό (Software): Γίνεται εγκατάσταση όλων των  προγραμμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους υπολογιστές σας. Σε περίπτωση  που υπάρχει κεντρικός υπολογιστής (server), γίνεται  εγκατάσταση και εκεί  των  απαραίτητων προγραμμάτων.

6) Τεχνική Υποστήριξη: Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, Το Mouse αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software). Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

Μερικά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας έιναι :

D-Link , Ubiquiti , Tp Link , Level One , Tenda .