Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Mouse δραστηριοποιείται
στην αγορά της πληροφορικής από το 2006 αρχικά σαν ατομική εταιρεία και από το
2011 σαν O.E.
Κινούμενη στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και υψηλής τεχνολογίας, μέσα από ένα
εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων και υποστήριξης παρουσιάζει διαρκή ανοδική
πορεία.

Σκοπός είναι η παροχή και η υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής,
στοχεύοντας στην πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Το
Mouse κατέχει σημαντική θέση
στην αγορά του τομέα που δραστηριοποιείται και έχει συνδέσει παραδοσιακά το
όνομά της με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Κλειδί της επιτυχίας της αποτελεί η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα στα έργα
που αναλαμβάνει.

Βασικοί συντελεστές
επίσης είναι η αφοσίωση και η τεχνογνωσία των στελεχών της, αφού είναι στελέχη
καταρτισμένα και πιστοποιημένα όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

 

Είναι πεποίθηση της Διοίκησης ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω, όλες οι
δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και
ελεγχόμενες, έτσι ώστε υλικοί πόροι, πληροφορίες και έμψυχο δυναμικό να
χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η βελτίωση της ποιότητας των ενεργειών του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας μέσω
της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι καθοριστική για την
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά της πληροφορικής.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
πελατών με γνώμονα την ποιότητα και την συνεχή βελτίωση και για τον λόγο αυτό
θα διαθέτει κάθε φορά και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο
δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.